સ્વાગત છે!

જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી, બનાસકાંઠા આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

આ વેબસાઈટ લોકોને ગ્રામવિકાસની વિવિધ યોજનાઓની જાણકારી મળે અને તે દ્વારા તેઓ જુદી જુદી યોજનાઓનો લાભ લઈ શકે તે માટે વિકસાવવામાં આવી રહી છે.

આ ઉપરાંત વિવિધ પદાધિકારીશ્રીઓ, સ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓ, યોજનાની અમલીકરણ સંસ્થાઓ તેમજ વિકાસ એજન્સી હેઠળના અધિકારીશ્રીઓ તથા કર્મચારીઓને ઉપયોગી બની રહે તેવી અપેક્ષા સહ.

આપનો

બી.જે. ભટ્ટ

(ચેરમેન વ જિ.વિ.અધિકારી, બનાસકાંઠા)

3 Responses to સ્વાગત છે!

 1. GOKUL DESAI [MSW] says:

  BANASKANTHA NI AADHARSILA AETLE ‘DRDA’

  • GOKUL DESAI [MSW] JUNIOR PROJECT CONSULANT TRIBLE SUB PLAN PALANPUR BANASKANTHA says:

   AA JILLA MATE KHUBJ SOCIAL WORK Aa DRDA KARA SE VERY GOOD WORK THIS IS GOOD AJANCI IN GOVT. OF GUJARAT

 2. GOKUL DESAI says:

  Very Good Social Work In Banaskantha DRDA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>